حسابداری فروش همانطور که از اسمش مشخص است فقط مختص به فروش می باشد و با فروش ارتباط دارد. در شرکت هایی که فروش کالا و خدمات بالایی دارند از حسابداری فروش استفاده می کنند. حسابداری فروش به عملیاتی گفته می شود که تمام مسائل مربوط به فروش کالا و یا برگشت فروش کالا را در بر بگیرد که در طی این عملیات تمام اسناد موجود از فروش کالا و برگشت فروش کالا مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد و در آخر در قالب سند حسابداری ثبت می شود.

 
در این وبلاگ به توضیح کوتاه در مورد حسابداری فروش چیست؟ شرح کامل وظایف حسابدای فروش پرداخته ایم. برای کسب اطلاعات بیشتر در این مورد به سایت آگاه حساب مراجعه کنید.